FAQ

Żeby pracownicy i managerowie mogli podnieść swoją świadomość dotyczącą zdrowia psychicznego i własną wrażliwość na potencjalne problemy innych osób, polecamy zacząć od psychoedukacji, czyli od webinarów. Warto wcześniej przeprowadzić krótką kampanię informacyjną – posty, plakaty, ulotki – zachęcającą do licznego udziału w webinarze lub cyklu takich spotkań (pomagamy w przygotowaniu). Najczęściej wybieranymi na początku tematami są: „Czym jest odporność psychiczna i jak ją budować?”, „Jak radzić sobie ze stresem?”, „Home office – jak zachować zdrową efektywność podczas pracy zdalnej?”

W dalszej kolejności warto zaproponować pracownikom możliwość Indywidualnego Wsparcia Psychologicznego. Po jakimś czasie korzystna będzie organizacja treningów, już na sali szkoleniowej, by uczyć się relaksacji i właściwego reagowania na sytuacje emocjonalne.

Zachęcamy do przechodzenia od pierwszych, naturalnych działań „ad hoc” do kompleksowego i długoterminowego wsparcia pracowników.

Zapraszamy do kontaktu i podzielenia się swoimi potrzebami😊

Nasi klienci oferuję pracownikom indywidualne wsparcie psychologiczne jako benefit i realną pomoc.  90% wsparcia odbywa się online. W Łodzi prowadzimy także spotkania w gabinetachPracownicy zapisują się na spotkanie poprzez naszą stronę www. Dane, które podają pozwalają na identyfikację firmy.  Firma otrzymuje informacje o liczbie godzin sesji, które odbyli pracownicy, ale pracownicy pozostają anonimowi dla firmy. Rozliczamy się fakturą miesięczną. 

Nasze doświadczenia pokazują różnorodność rozwiązań:

 • Miesiąc dla zdrowia – każdy pracownik firmy ma możliwość jedn- lub wielokrotnego spotkania z psychologiem online w ciągu danego miesiąca. Celem jest pomoc w bieżących problemach i feedback jakie byłoby zainteresowanie usługą ze strony pracowników oraz jaki budżet zaplanować
 • Wsparcie bez limitu – na to rozwiązanie decydują się firmy, które dopiero pracują nad podniesieniem świadomości zdrowia psychicznego swoich pracowników. Firma pozwala na nielimitowane korzystanie ze wsparcia psychologicznego. Zwykle pracownicy korzystają z niej incydentalnie a jeśli są w procesie rozwojowym to od 1 do 3 razy na miesiąc. Odsetek osób korzystających ze wsparcia waha się od 1,5 do 10% w ciągu roku
 • Wsparcie limitowane – na to rozwiązanie decydują się najczęściej firmy, które zatrudniają młode zespoły i/lub są zaawansowane w dbania o wellbeing pracowników. Limit zwykle dotyczy liczby godzin, które można wykorzystać miesięcznie i jest określony po wcześniejszych analizach (np. po akcji „miesiąc dla zdrowia”). Odsetek osób korzystających ze wsparcia waha się od 20 do 60% w ciągu roku.

Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy otwarci i elastyczni w przygotowaniu rozwiązań dla Państwa 😊

Każde takie wydarzenie może być zrealizowane wg Państwa potrzeb. Nasze przykładowe realizacje to:

 • webinary tematyczne online (patrz zakładka webinary)
 • treningi relaksacji i radzenia sobie ze stresem na miejscu organizacji wydarzenia
 • warsztaty umiejętności psychospołecznych (np. komunikacji, współpracy, zarządzania emocjami), przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i zdrowej efektywości
 • spotkania z psychologami dostępnymi danego dnia i w danym miejscu
 • ambasador Mental Health at Work – warsztat dla managerów jak udzielać pierwszego wsparcia psychologicznego
 • kampania informacyjna nt. zdrowia mentalnego – ulotki, plakaty, posty, blog

Jeśli potrzebujecie Państwo inne formy – zapraszamy do rozmowy 😊

Tak. Mamy bogate doświadczenie w zakresie pomocy w budowaniu poprawnych relacji, polepszaniu komunikacji i współpracy oraz rozwiązywaniu konfliktów. Dotychczas przygotowywaliśmy rozwiązania dla:

 • całego Zespołu
 • dla grupy managerów wszystkich szczebli
 • dla indywidualnych  osób, których dotyczyła sytuacja.

Każda sytuacja jest inna więc wymaga zaprojektowania rozwiązania. To co powtarza się w naszych rozwiązaniach to badanie potrzeb ze Zleceniodawcą i osobami, których dotyczy temat, kontaktowanie celu i efektów, cykle spotkań (indywidualnych i grupowych), równoległa współpraca z firmą nad procesami, które wesprą trwałość efektów.

Tak. Z naszego wsparcia korzystają także firmy produkcyjne. Trzeba dostosować kampanię informacyjną do działań bezpośrednich, w które zostaną zaangażowani nie tylko pracownicy HR ale także brygadziści i kierownicy. Osoby te powinny otrzymać rzetelną wiedzę na temat wsparcia psychologicznego i stać się ambasadorami tej idei. W tym celu potrzebne są podstawowe webinary psychoedukacyjne i spotkania bezpośrednie. Warto także by psycholog pojawił się w firmie i był przedstawiony, np. podczas zebrań na hali produkcyjnej. Informacja o wsparciu powinna być dostępna w postaci plakatów na tablicach informacyjnych, w szatniach i na stołówkach. Pracownik powinien mieć dostęp do ulotek informacyjnych, które może zabrać do domu. Także sposób umawiania się na spotkania powinien być ułatwiony np. poprzez rejestrację telefoniczną a sama rozmowa powinna móc odbywać się przez telefon, Messengera, WhatsAppa. Ważna jest postawa przełożonych, którzy powinni być otwarci na proponowanie pracownikom pomocy psychologa jeśli zauważą taką potrzebę i dysponować aktualnymi informacjami o dostępności usługi.

Jesteśmy dumni z naszych Klientów, ekspertów HR i managerów, którzy potrafią być na pierwszej linii pomocy. Zapraszamy do współpracy kolejne firmy😊