Nasze usługi

Wybierz najodpowiedniejszą USŁUGĘ dla siebie

Wsparcie psychologiczne

Dostęp do pomocy psychologicznej to benefit doceniany przez firmy. Dostępność psychologa online, szybkie terminy i anonimowość spotkania zachęcają do sięgania po pomoc. Pracownicy mogą omawiać tak sprawy osobiste jak i zawodowe co wpływa pozytywnie na radzenie sobie z trudnościami, wellbeing i zdrową efektywność.

Webinary

To podstawowa forma psychoedukacji dla pracowników, którzy mają dostęp do komputera lub salki z monitorem. Preferowana ze względu na szeroki zasięg i krótki czas w jakim pracownicy zdobywają wiedzę. Chętnie organizowana jako cykliczne wydarzenie edukacyjne, wewnętrzna akademia rozwoju i wydarzenie specjalne. Jest rozwiązaniem doskonale wpływającym na zdrowie psychiczne i wellbeing w firmie. Mnogość tematów edukuje, inspiruje do refleksji, rozwoju osobistego i zmiany mentalnej wspierającej zdrowie.

Anna Leśnikowska-Jaros

Ambasador Mental Health

Managerowie wszystkich szczebli i eksperci HR są tymi osobami w firmie, które mogą zauważyć pracowników potrzebujących pomocy. Nikt nie powinien sam zmagać się z problemami zdrowia mentalnego dlatego tak ważna jest reakcja najbliższego otoczenia. Celem Ambasadora Mental Health jest tworzenie i wdrażania kultury organizacyjnej sprzyjającej prewencji, zachowaniu i poprawie zdrowia w pracy. Zapraszamy Managerów i Zespoły HR po wiedzę, praktyczne wskazówki i wspólne szukanie rozwiązań.

Anna Leśnikowska-Jaros

Wsparcie interwencyjne

Jest to pomoc psychologiczna udzielana osobom przeżywającym kryzys psychologiczny lub stojącym przed wyzwaniem, które ich przerasta. Zwykle dotyczy sytuacji nagłych, którym towarzyszy utrata kontroli nad swoim życiem i obawa o poradzenie sobie. Mogą nimi być np. wypadek, diagnoza choroby, śmierć bliskiej osoby, wojna, epidemia, zaostrzony konflikt i inne. Wsparcia osoby lub grupy udziela się w czasie, gdy ta pomoc jest najbardziej potrzebna.

Anna Leśnikowska-Jaros

Warsztaty i szkolenia

Bezpośrednie spotkania, ćwiczenie umiejętności, dyskutowanie i możliwość omówienia własnych przypadków to metody, które zdecydowanie poprawiają efektywność uczenia się. Zachęcamy do korzystania z tej formy rozwoju kompetencji w zespołach pracowników. Szkolenia pomogą przyswoić wiedzę i przećwiczyć umiejętności. Warsztaty są zajęciami praktycznymi skupionymi na doskonaleniu umiejętności i wypracowywaniu rozwiązań.

Anna Leśnikowska-Jaros

Wsparcie dla rad pedagogicznych

Pracownicy szkół i uczelni podlegają wysokiej presji zawodowej. Bardzo dużo dając całemu społeczeństwu mają ograniczone możliwości sięgania po pomoc dla siebie. Świadomi odpowiedzialności jaką dźwigają nauczyciele oferujemy działania ukierunkowane na wsparcie psychologiczne osób związanych z oświatą.

Anna Leśnikowska-Jaros

umów się na wizytę już dziś

I odkryj sposoby, aby rozwiązać swoje problemy