Wsparcie dla rad pedagogicznych

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE

ZACZNIJ TUTAJ

Zapisz się na SPOTKANIE z wybranym psychologiem

Rezerwując wizytę zgadasz się na przetwarzanie danych osobowych i naszą Politykę Prywatności

O usłudze

Pracownicy szkół i uczelni podlegają wysokiej presji z powodu wyzwań jakie stwarza im aktualna sytuacja geopolityczna, zmiany w systemie edukacji, niełatwa sytuacja finansowa i dostępność kadr, zwiększająca się liczba uczniów wymagających specjalistycznego wsparcia, zmiany pokoleniowe wymuszające naukę nowego podejścia do rodziców i uczniów. Argumenty można mnożyć. Wielu dyrektorów uświadamia sobie nowe zadania, które wiążą się z poszerzaniem ich roli i szuka pomocy psychologicznej dla swoich Zespołów.

Odpowiadając na pojawiające się potrzeby placówek szkolnych i uniwersyteckich,  Mental Health at Work oferuje działania ukierunkowane na wsparcie psychologiczne osób związanych z oświatą, w tak ciężkich dla wszystkich czasach. 

Mając na uwadze potrzeby oraz specyfikę Państwa roli, proponujemy działania związane z:

  • radzeniem sobie z codziennym i długotrwałym stresem w pracy
  • wzmacnianiem odporności psychicznej
  • rozwijaniem work life balance, zwłaszcza w nauczaniu w trybie zdalnym
  • przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu
  • budowaniem dobrych relacji ze współpracownikami, kolegami i koleżankami z pracy.

Prowadząc działania, mające na celu wsparcie psychologiczne grona pedagogicznego,
jesteśmy skoncentrowani na realizacji zgłaszanych przez Państwa potrzeb. 

Nasze wsparcie opiera się będzie przede wszystkim na:
Warsztatach, pomagających w obniżeniu stresu, przeciwdziałających  wypaleniu
zawodowemu jak, rozwijaniu komunikacji między współpracownikami oraz w relacji
pracodawca – podwładny.


​Webinariach
, których elastyczność tematów pozwala  poruszać zagadnienia wybrane przez Państwa a formuła online – wziąć udział każdemu.


​Indywidualnych sesjach psychologicznych, które są całkowicie anonimowe i to pracownicy decydują o terminie swojej sesji – tak, aby były one w czasie najbardziej dla nich dogodnym.