Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Anna Leśnikowska-Jaros, Pomocne Chwile – Psychologia Dla Biznesu, ul. Wapienna 35/7, 91-087 Łódź, dalej nazywane Mental Health at Work.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest:

a. potwierdzenie rezerwacji spotkania

b. komunikacji z uczestnikiem spotkania

c. przeprowadzenie procesu konsultacji psychologicznej lub psychoterapii

d. zbiorcze zliczenie ilości spotkań do celów rozliczenia

e. oferowanie ci przez nas produktów i usług

f. zawarcia umów sprzedaży na podstawie twojego zainteresowania naszą ofertą

g. wykonania i na podstawie zawartej przez ciebie z nami umowy sprzedaży

punkty e, f, g dotyczą firm i organizacji.

3. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren UE

4. Informujemy, że Twoje dane (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu) będą przechowywane aż do zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, lub zostanie cofnięta zgoda. Pozostałe dane (wrażliwe) przez okres trwania umowy na realizację naszych usług.

5. Informujemy, że przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • do usunięcia danych.
 • ograniczenia przetwarzania danych
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
 • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Mam świadomość, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: biuro@mentalhealthatwork.com.pl lub zadzwoń pod numer: +48 781 84 84 44

6. Informujemy, że podanie przez Ciebie danych jest:

 • dobrowolne
 • warunkiem zawarcia umowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych

​Rezerwując spotkanie z psychologiem lub coachem wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach wsparcia psychologicznego, dane szczególnie wrażliwe obejmujące:

 • Pochodzenie rasowe lub etniczne
 • Poglądy polityczne
 • Przekonania religijne lub światopoglądowe
 • Przynależność do związków zawodowych
 • Dane genetyczne
 • Dane biometryczne w celu zidentyfikowania osoby fizycznej
 • Dane dotyczące zdrowia
 • Dane dotyczące seksualności i orientacji seksualnej osoby
 • Dane dotyczące korzystania z placówek medycznych.

Wiem, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i mogę ją w każdym momencie wycofać.

Mam świadomość, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Twoje dane uzyskaliśmy poprzez dane przekazane przez Ciebie na naszych stronach internetowych.