Our services

Wybierz najodpowiedniejszą USŁUGĘ dla siebie

Wsparcie psychologiczne

Access to psychological help is a benefit valued by companies. The availability of an online psychologist, quick appointments and the anonymity of the meeting encourage people to reach out for help. Employees can discuss both personal and professional issues, which has a positive impact on coping, wellbeing and healthy efficiency.

Webinary

This is a basic form of psycho-education for employees who have access to a computer or monitor room. Preferred because of its broad reach and the short time in which employees gain knowledge. Eagerly organized as a recurring educational event, internal development academy and special event. Is an excellent solution for mental health and wellbeing within the company. The multitude of topics educates, inspires reflection, personal growth and mental change that supports health.

Anna Leśnikowska-Jaros

Ambasador Mental Health

Managerowie wszystkich szczebli i eksperci HR są tymi osobami w firmie, które mogą zauważyć pracowników potrzebujących pomocy. Nikt nie powinien sam zmagać się z problemami zdrowia mentalnego dlatego tak ważna jest reakcja najbliższego otoczenia. Celem Ambasadora Mental Health jest tworzenie i wdrażania kultury organizacyjnej sprzyjającej prewencji, zachowaniu i poprawie zdrowia w pracy. Zapraszamy Managerów i Zespoły HR po wiedzę, praktyczne wskazówki i wspólne szukanie rozwiązań.

Anna Leśnikowska-Jaros

Wsparcie interwencyjne

It is psychological help provided to people experiencing a psychological crisis or facing a challenge that is beyond them. It usually deals with emergency situations that are accompanied by loss of control over one's life and fear of coping. These may include an accident, diagnosis of an illness, death of a loved one, war, epidemic, exacerbated conflict and others. Support from a person or group is provided at a time when this help is most needed.

Anna Leśnikowska-Jaros

Warsztaty i szkolenia

Face-to-face meetings, skill practice, discussion and the opportunity to discuss one's own cases are methods that definitely improve the effectiveness of learning. We encourage the use of this form of competence development in teams of employees. Training sessions will help to assimilate knowledge and practice skills. Workshops are practical activities focused on improving skills and developing solutions.

Anna Leśnikowska-Jaros

Wsparcie dla rad pedagogicznych

Pracownicy szkół i uczelni podlegają wysokiej presji zawodowej. Bardzo dużo dając całemu społeczeństwu mają ograniczone możliwości sięgania po pomoc dla siebie. Świadomi odpowiedzialności jaką dźwigają nauczyciele oferujemy działania ukierunkowane na wsparcie psychologiczne osób związanych z oświatą.

Anna Leśnikowska-Jaros

make an appointment today

And discover ways to solve your problems