Ambasador Mental Health

Kampania

Zapisy na kurs

Book a course

Ambasador Mental Health

Dane do przelewu i szczegółowe informacje prześlemy w odpowiedzi na podanego maila.

Wypełniając ten formularz zgadasz się na przetwarzanie danych osobowych i naszą Privacy policy.

O kursie

Ambasador Mental Health at Work to kurs dla ekspertów z działu HR – Business Partnerów, People & Culture Managerów oraz innych specjalistów, którzy podejmują się tej roli. Kurs dla organizacji, która w sposób kompleksowy chce zadbać o profilaktykę, utrzymanie i poprawę zdrowia psychofizycznego pracowników.

 • wszyscy mamy zdrowie psychofizyczne, które wpływa na to jak funkcjonujemy w każdej sferze naszego życia, w tym w byciu produktywnym i zadowolonym w pracy
 • stojąc przy pracownikach przeżywających trudności, firma pomaga swoim Zespołom wrócić do równowagi a także daje świadectwo realizacji wartości firmowych
 • szybko okazane wsparcie może zapobiec poważniejszym problemom
 • pomoc firmy nie może zastąpić własnej aktywności pracownika
 • posiadanie jasnych zasad i podejścia do zarządzania zdrowiem psychicznym zapewnia bezpieczeństwo, spójność i autentyzm działań organizacji

Szczegóły programu

Moduły kursu

1. Mental health awareness at the workplace

webinar: 2 godziny lekcyjne
warsztat stacjonarny: 1 dzień

Ambasador MH@W potrafi zauważyć zmiany zachowań, rozumie je i reaguje adekwatnie. Rozumie jak funkcjonuje człowiek w stresie i dlaczego to się dzieje. Podejmuje pierwszy krok w łagodzeniu trudnych emocji i obniżaniu poziomu stresu. Działa profilaktycznie w obszarze zdrowia mentalnego w pracy, wzmacniania odporności psychiczną i dobrostan pracowników.

2. Psychological first aid at workplace

webinar: 2 godziny lekcyjne
warsztat stacjonarny: 1 dzień

Pierwsza pomoc zaczyna się od rozmowy. Odpowiednia komunikacja prowadzi do ustabilizowania emocji i psychiki osoby przeżywającej kryzys. To także szukanie rozwiązań i planowanie działań by osoba ta odzyskała poczucie wpływu na sytuację, w której się znajduje. Ambasador MH@W  przestrzega zasad i granic pomagania a także potrafi zadbać o siebie w procesie wspierania.

3. Sytuacje kryzysowe w życiu człowieka przekładające się na pracę 

webinar: 2 godziny
warsztat online: 4 godziny

Ambasador MH@W napotyka sytuacje szczególnie trudne i nietypowe. Mając świadomość tego co najtrudniejsze może go spotkać, jest przygotowany jak z tymi sytuacjami pracować. Momenty kryzysowe są szczególnie obciążające i mogą budzić skrajne stany emocjonalne u osoby pomagającej. Prawidłowe działania z tego zakresu chronią obie strony.

4. Aspekty prawne dotyczące oddziaływania na zdrowie psychiczne ludzi w miejscu pracy 

Webinar i Q&A online: 2 godziny

Ambasador MH@W działa na rzecz pracowników, firmy, społeczności lokalnej. Obeznanie z tym co jest możliwe do realizacji w granicach prawa, daje poczucie bezpieczeństwa. Jednak życie pisze niestandardowe scenariusze, dlatego istotne jest by mieć świadomość w jakich kodeksach może szukać rozwiązań by współpracować ze wszystkimi interesariuszami w sytuacji trudnej.

5. Strategies to support employees through a crisis

webinar: 2 godziny lekcyjne

Ambasador MH@W jest świadomy tych zjawisk i procesów w człowieku i w organizacji, które mogą wpływać na relacje, efektywność, rozwój i inne aspekty dotyczące pracowników w firmie. Ambasador może działać prewencyjnie, udoskonalać i naprawiać takie procesy, angażując osoby i zespoły, których dotyka dany problem. Wpływa relacyjnie i narzędziowo na rozwój zdrowej kultury organizacyjnej.

6. Inkluzywność – uważność na różnorodność osób i ich potrzeby w organizacji

webinar: 2 godziny lekcyjne
warsztat stacjonarny: 1 dzień

Ambasador MH@W stara się widzieć potrzeby i wspierać współpracowników. Pochłonięty licznymi obowiązkami szuka systemowych rozwiązań, które pomogą różnym grupom i ułatwią jego pracę. Z pomocą przychodzi inkluzywność, która zachęca do widzenia bogactwa różnorodności w organizacji. Dbając o uwrażliwianie ludzi wzajemnie na siebie Ambasador dba o zdrową i synergiczną współpracę.

7. Building psychological safety in the organisation

warsztat stacjonarny: 1 dzień

Ambasador MH@W wpływa na rozwój zdrowej kultury organizacyjnej – wspiera budowanie zaufania, otwartą komunikację i poprawny feedback o błędach i problemach, postawę uczenia się przez doświadczenie i poczucie wpływu pracowników na sytuacje zawodowe. Tym samym dba o ważne filary kształtowania odporności psychicznej pracowników i kultury bezpieczeństwa psychologicznego.

8. HR tools - Building a Resilient Organizational Culture

Warsztat stacjonarny: 2 dni szkoleniowe

Ambasador MH@W to doświadczony specjalista, business partner lub manager. Na co dzień realizuje strategię, cele i zadania firmy. Mając na uwadze wplatanie idei zdrowia mentalnego w kulturę i funkcjonowanie firmy, usprawnia i rozwija narzędzia oddziaływania i angażowania całej społeczności pracowników firmy. Dba o strategię na rzecz zdrowia i zdrowej efektywności.

9. Jak mierzyć, zarządzać i wpływać na wskaźniki zdrowotne i psychologiczne

webinar: 2 godziny lekcyjne
warsztat online: 4 godziny lekcyjne

Problemy psychofizyczne ludzi w pracy mogą generować znaczne koszty finansowe i społeczne. Ambasador MH@W jest świadom kluczowych wskaźników tych problemów oraz ich wpływu na efektywność organizacji. Potrafi rozmawiać o tym z decydentami – mówić ich językiem, gromadzić i prezentować fakty oraz przekonać do inwestowania w kulturę zdrowia mentalnego w miejscu pracy.

Moduł Mentoring – „Manager realizuje wsparcie zdrowia psychicznego pracowników”

Celem mentoringu jest przejście z managerem cyklu wsparcia pracownika, na przykładzie realnej sytuacji, z którą mierzy się w pracy.

Działanie może być wdrożeniem po szkoleniu lub osobnym wsparciem w roli managera.

Korzyści z programów Ambasador Mental Health at Work:

 • Zwiększenie świadomości tematu zdrowia psychicznego wśród managerów
 • Rozwój prewencji – ochrona zdrowia pracowników i zmniejszanie absencji w firmie
 • Promowanie pozytywnego miejsca pracy oraz zdrowego życia zawodowego
 • Wzmacnianie kompetencji managerów w zauważaniu problemów i rozmowach
 • Wyposażenie menedżerów w narzędzia wsparcia i zatrzymania pracowników w pracy
 • Zbieranie i promowanie dobrych praktyk utrzymania zdrowia psychicznego
 • Zwielokrotnienie wartości istniejących już w Waszej firmie działań wellbeing

Sign up for Mental Health Ambassador course

A course for an organization that wants to take comprehensive care of prevention, maintenance and improvement of mental and physical health of employees.