Anna Leśnikowska-Jaros

KRÓTKO O MNIE

Pomagam stać się najlepszą wersją SIEBIE

Jestem psychologiem z 25 letnim doświadczeniem w praktycznym zastosowaniu psychologii w biznesie.

Wspieram firmy produkcyjne i usługowe, w rozwoju kompetencji pracowników i managerów oraz doskonaleniu procesów miękkiego HR.

Od 6 lat realizuję wsparcie psychologiczne pracowników firm dbając o ich zdrowie mentalne i zdrową efektywność. Od 2020 działania dedykowane dbałości o zdrowie psychiczne w pracy prowadzę pod swoją marką Mental Health at Work.

0

lat

doświadczenia w biznesie

Od

0

lat

WSPARCIE psychologiczne pracowników firm
0

%

SATYSFAKCJI
0

%

WSPARCIA

Edukacja Psycholog i Terapeuta

Ukończyłam studia na UŁ ze specjalnościami psychologia zdrowia oraz psychologia doradztwa zawodowego, organizacji i zarządzania, a także studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Kompetencje psychoterapeutyczne doskonalę od 2009 przy Instytucie Ericksonowskim w Łodzi.
W 2022 ukończyłam podyplomowy Kurs Arteterapii.

Pracuję także w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej i systemowej.

FREELANCER I PRZEDSIĘBIORCA

Moja działalność była zawsze związana z rozwojem kompetencji miękkich ludzi w organizacjach. Po 10 latach pracy w firmie doradztwa personalnego postanowiłam realizować się jako trener freelancer a następnie właściciel marek Psychologia dla Biznesu i Pomocne Chwile – gabinet psychologiczny.

konsultant

Przez kolejne 11 lat uczyłam się i pracowałam w Stowarzyszeniu Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK w Krakowie. Kompetencje konsultanta doskonaliłam także w EMC Management Consultant School w Dana oraz w Bułgarii.

Posiadam międzynarodowy certyfikat: BTEC Professional Certificate in Training, Learning and Development oraz certyfikat Doradcy i Asesora w procesach rozwojowych.
Od 2011 jestem wykładowcą przedmiotu „Badanie potrzeb rozwojowych” na studiach podyplomowych UŁ – Coaching i Mentoring Organizacyjny.

TRENER

Pracując jako trener przeprowadziłam ponad 10 tys. godzin szkoleń stacjonarnych, w tym 1 tys. godzin train the trainer, ok 100 godzin szkoleń online i tyle samo szkoleń trening on the job.

MANAGER

Kompetencje managerskie doskonaliłam w firmie In Dialogue w Holandii i Danii oraz pełniąc funkcje m.in.: członka zarządu Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK (2014-2018),  kierownika Szkoły Trenerów MATRIK (2016-2019), Project Managera w projekcie zarządzania przez cele w firmie produkcyjnej, przedsiębiorcy prowadzącego od 2009 roku działalność gospodarczą.

Obecnie zawodowo realizuję się na kilku polach:

Przede wszystkim jako CEO i psycholog w Mental Health at Work, rozwijając współpracę z Klientami, pracując nad nowymi produktami i świadcząc wraz z Zespołem psychologów szerokie wsparcie psychologiczne.

PROJEKTY SPOŁECZNE

Całe zawodowe życie działam społecznie – przez 7 lat byłam Koordynatorem Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK w Łodzi, 3,5 r społecznie pełniłam funkcję członka zarządu SKiTZ MATRIK. Pracuję jako tutor w projektach społecznych wspierając przedsiębiorczość i kreatywność innowatorów, którzy testują swoje innowacje pomysły na ciekawe działania dla osób w wieku senioralnym.

Stawiam też pierwsze kroki jako innowator – grupą dla której projektuję narzędzia rozwoju są rodziny adopcyjne dzieci w wieku nastoletnim

PRYWATNIE

W moich działaniach od zawsze wspiera mnie rodzina – mąż, dorosła córka oraz młodszy syn. Jestem pasjonatką genealogii i historii rodzinnych. Latem życie miejskie zamieniam na wiejskie. Detoks kompletny łapię pod namiotem na górskiej polanie, przy wspólnych ogniskach.

CERTIFICATES

PSYCHOLOGIST WITH MANY ACHIEVEMENTS

Tematy w których się specjalizuję

 • personal and professional change,
 • healthy efficiency,
 • preventing burnout in the workplace,
 • mobbing
 • healthy communication and relationships
 • improving teamwork and cooperation with the supervisor,
 • difficult conversations and conflict resolution,
 • lowered mood and depression
 • coping with emotions and stress
 • low confidence and low self-esteem,
 • grief and loss,
 • problems at stages of relationships.

Postaw na rozwój i sięgnij po wsparcie

Umów się na spotkanie

Korzystaj tak jak tego potrzebujesz

umów siĘ na spotkanie

zacznij tutaj

WSPARCIE KLIENTA

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Żeby pracownicy i managerowie mogli podnieść swoją świadomość dotyczącą zdrowia psychicznego i własną wrażliwość na potencjalne problemy innych osób, polecamy zacząć od psychoedukacji, czyli od webinarów. Warto wcześniej przeprowadzić krótką kampanię informacyjną – posty, plakaty, ulotki – zachęcającą do licznego udziału w webinarze lub cyklu takich spotkań (pomagamy w przygotowaniu). Najczęściej wybieranymi na początku tematami są: „Czym jest odporność psychiczna i jak ją budować?”, „Jak radzić sobie ze stresem?”, „Home office – jak zachować zdrową efektywność podczas pracy zdalnej?”

W dalszej kolejności warto zaproponować pracownikom możliwość Indywidualnego Wsparcia Psychologicznego. Po jakimś czasie korzystna będzie organizacja treningów, już na sali szkoleniowej, by uczyć się relaksacji i właściwego reagowania na sytuacje emocjonalne.

Zachęcamy do przechodzenia od pierwszych, naturalnych działań „ad hoc” do kompleksowego i długoterminowego wsparcia pracowników.

Zapraszamy do kontaktu i podzielenia się swoimi potrzebami😊


Nasi klienci oferuję pracownikom indywidualne wsparcie psychologiczne jako benefit i realną pomoc.  90% wsparcia odbywa się online. W Łodzi prowadzimy także spotkania w gabinetachPracownicy zapisują się na spotkanie poprzez naszą stronę www. Dane, które podają pozwalają na identyfikację firmy.  Firma otrzymuje informacje o liczbie godzin sesji, które odbyli pracownicy, ale pracownicy pozostają anonimowi dla firmy. Rozliczamy się fakturą miesięczną. 

Nasze doświadczenia pokazują różnorodność rozwiązań:

 • Miesiąc dla zdrowia – każdy pracownik firmy ma możliwość jedn- lub wielokrotnego spotkania z psychologiem online w ciągu danego miesiąca. Celem jest pomoc w bieżących problemach i feedback jakie byłoby zainteresowanie usługą ze strony pracowników oraz jaki budżet zaplanować
 • Wsparcie bez limitu – na to rozwiązanie decydują się firmy, które dopiero pracują nad podniesieniem świadomości zdrowia psychicznego swoich pracowników. Firma pozwala na nielimitowane korzystanie ze wsparcia psychologicznego. Zwykle pracownicy korzystają z niej incydentalnie a jeśli są w procesie rozwojowym to od 1 do 3 razy na miesiąc. Odsetek osób korzystających ze wsparcia waha się od 1,5 do 10% w ciągu roku
 • Wsparcie limitowane – na to rozwiązanie decydują się najczęściej firmy, które zatrudniają młode zespoły i/lub są zaawansowane w dbania o wellbeing pracowników. Limit zwykle dotyczy liczby godzin, które można wykorzystać miesięcznie i jest określony po wcześniejszych analizach (np. po akcji „miesiąc dla zdrowia”). Odsetek osób korzystających ze wsparcia waha się od 20 do 60% w ciągu roku.

Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy otwarci i elastyczni w przygotowaniu rozwiązań dla Państwa 😊

Każde takie wydarzenie może być zrealizowane wg Państwa potrzeb. Nasze przykładowe realizacje to:

 • webinary tematyczne online (patrz zakładka webinary)
 • treningi relaksacji i radzenia sobie ze stresem na miejscu organizacji wydarzenia
 • warsztaty umiejętności psychospołecznych (np. komunikacji, współpracy, zarządzania emocjami), przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i zdrowej efektywości
 • spotkania z psychologami dostępnymi danego dnia i w danym miejscu
 • ambasador Mental Health at Work – warsztat dla managerów jak udzielać pierwszego wsparcia psychologicznego
 • kampania informacyjna nt. zdrowia mentalnego – ulotki, plakaty, posty, blog

Jeśli potrzebujecie Państwo inne formy – zapraszamy do rozmowy 😊

Tak. Mamy bogate doświadczenie w zakresie pomocy w budowaniu poprawnych relacji, polepszaniu komunikacji i współpracy oraz rozwiązywaniu konfliktów. Dotychczas przygotowywaliśmy rozwiązania dla:

 • całego Zespołu
 • dla grupy managerów wszystkich szczebli
 • dla indywidualnych  osób, których dotyczyła sytuacja.

Każda sytuacja jest inna więc wymaga zaprojektowania rozwiązania. To co powtarza się w naszych rozwiązaniach to badanie potrzeb ze Zleceniodawcą i osobami, których dotyczy temat, kontaktowanie celu i efektów, cykle spotkań (indywidualnych i grupowych), równoległa współpraca z firmą nad procesami, które wesprą trwałość efektów.

Tak. Z naszego wsparcia korzystają także firmy produkcyjne. Trzeba dostosować kampanię informacyjną do działań bezpośrednich, w które zostaną zaangażowani nie tylko pracownicy HR ale także brygadziści i kierownicy. Osoby te powinny otrzymać rzetelną wiedzę na temat wsparcia psychologicznego i stać się ambasadorami tej idei. W tym celu potrzebne są podstawowe webinary psychoedukacyjne i spotkania bezpośrednie. Warto także by psycholog pojawił się w firmie i był przedstawiony, np. podczas zebrań na hali produkcyjnej. Informacja o wsparciu powinna być dostępna w postaci plakatów na tablicach informacyjnych, w szatniach i na stołówkach. Pracownik powinien mieć dostęp do ulotek informacyjnych, które może zabrać do domu. Także sposób umawiania się na spotkania powinien być ułatwiony np. poprzez rejestrację telefoniczną a sama rozmowa powinna móc odbywać się przez telefon, Messengera, WhatsAppa. Ważna jest postawa przełożonych, którzy powinni być otwarci na proponowanie pracownikom pomocy psychologa jeśli zauważą taką potrzebę i dysponować aktualnymi informacjami o dostępności usługi.

Jesteśmy dumni z naszych Klientów, ekspertów HR i managerów, którzy potrafią być na pierwszej linii pomocy. Zapraszamy do współpracy kolejne firmy😊