Free

Warsztaty i szkolenia

Bezpośrednie spotkania, ćwiczenie umiejętności, dyskutowanie i możliwość omówienia własnych przypadków to metody, które zdecydowanie poprawiają efektywność uczenia się. Zachęcamy do korzystania z tej formy rozwoju kompetencji w zespołach pracowników. Szkolenia pomogą przyswoić wiedzę i przećwiczyć umiejętności. Warsztaty są zajęciami praktycznymi skupionymi na doskonaleniu umiejętności i wypracowywaniu rozwiązań.

Free