Free

Wsparcie dla rad pedagogicznych

Pracownicy szkół i uczelni podlegają wysokiej presji zawodowej. Bardzo dużo dając całemu społeczeństwu mają ograniczone możliwości sięgania po pomoc dla siebie. Świadomi odpowiedzialności jaką dźwigają nauczyciele oferujemy działania ukierunkowane na wsparcie psychologiczne osób związanych z oświatą.

Free