Free

Wsparcie interwencyjne

Jest to pomoc psychologiczna udzielana osobom przeżywającym kryzys psychologiczny lub stojącym przed wyzwaniem, które ich przerasta. Zwykle dotyczy sytuacji nagłych, którym towarzyszy utrata kontroli nad swoim życiem i obawa o poradzenie sobie. Mogą nimi być np. wypadek, diagnoza choroby, śmierć bliskiej osoby, wojna, epidemia, zaostrzony konflikt i inne. Wsparcia osoby lub grupy udziela się w czasie, gdy ta pomoc jest najbardziej potrzebna.

Free