Usługi

Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit.

Wsparcie psychologiczne

Dostęp do pomocy psychologicznej to benefit doceniany przez firmy. Dostępność psychologa online, szybkie terminy i anonimowość spotkania zachęcają do sięgania po pomoc. Pracownicy mogą omawiać tak sprawy osobiste jak i zawodowe co wpływa pozytywnie na radzenie sobie z trudnościami, wellbeing i zdrową efektywność.

Warsztaty i szkolenia

Bezpośrednie spotkania, ćwiczenie umiejętności, dyskutowanie i możliwość omówienia własnych przypadków to metody, które zdecydowanie poprawiają efektywność uczenia się. Zachęcamy do korzystania z tej formy rozwoju kompetencji w zespołach pracowników. Szkolenia pomogą przyswoić wiedzę i przećwiczyć umiejętności. Warsztaty są zajęciami praktycznymi skupionymi na doskonaleniu umiejętności i wypracowywaniu rozwiązań.

Wsparcie interwencyjne

Jest to pomoc psychologiczna udzielana osobom przeżywającym kryzys psychologiczny lub stojącym przed wyzwaniem, które ich przerasta. Zwykle dotyczy sytuacji nagłych, którym towarzyszy utrata kontroli nad swoim życiem i obawa o poradzenie sobie. Mogą nimi być np. wypadek, diagnoza choroby, śmierć bliskiej osoby, wojna, epidemia, zaostrzony konflikt i inne. Wsparcia osoby lub grupy udziela się w czasie, gdy ta pomoc jest najbardziej potrzebna.

JAK MOŻEMY CI POMÓC

Rozwiązywanie problemów

Jesteśmy zespołem doświadczonych ekspertów. Pomagamy we wdrażaniu rozwiązań z zakresu ochrony dobrostanu, zdrowia psychicznego i wellbeing. Nasi psychologowie, terapeuci oraz trenerzy są dostępni dla Państwa podczas konsultacji, webinarów, warsztatów i innych wydarzeń zarówno na miejscu jak i online. Pracujemy w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

  • Stres w pracy
  • Wypalenie zawodowe
  • Uzależnienia
  • Depresja w miejscu pracy
  • Satysfakcja pracowników
  • Wellbeing i dobrostan
  • Wsparcie psychologiczne