Ambasador Mental Health w firmie 

Złe samopoczucie może zaważyć na wielu sferach życia, nie tylko prywatnego, ale i zawodowego. Tezę tę potwierdzają badania przeprowadzone w 2021 roku w ramach kampanii „Zrozum. Poczuj. Działaj!”. Prawie 90% ankietowanych odpowiedziało bowiem, że zdrowie psychiczne ma wpływ na ich nieobecność w pracy. Co więcej, ponad 88% badanych było zdania, iż firma powinna pomagać pracownikom borykającymi się z zaburzeniami psychicznymi[1]. W związku z tym warto powołać rolę Ambasadorach Zdrowia Psychicznego w organizacji. 

Kim jest taka osoba? Co należy do jej obowiązków? Czy warto powierzyć taką rolę członkowi zespołu w firmie? Te kilka kwestii wyjaśnimy poniżej. 

Ambasador Zdrowia Psychicznego to przede wszystkim członek zespołu w firmie, a tym samym osoba, której zadania pozwalają na kontakt ze współpracownikami.  Pełni szczególną funkcję – podejmuje działania mające wpływ na dobre samopoczucie poszczególnych członków zespołu i potrafi być pierwszym wsparciem dla osób w kryzysie. Pracownik pełniący rolę Ambasadora Zdrowia Psychicznego przebywa z nimi na co dzień, dlatego ma możliwość zaobserwowania zmian w zachowaniu kolegów, które to zmiany mogą wskazywać na pogorszenie się ich stanu psychicznego. Jest świadomy czynników mogących wpływać na dobrostan pracowników, potrafi je zidentyfikować i podjąć działania zapobiegające ich negatywnym wpływom. Ambasador Zdrowia Psychicznego powinien być osobą, do której reszta team’u ma na tyle duże zaufanie, że nie obawia się zwrócić o pomoc, mając świadomość, że przedstawiony problem nie zostanie zlekceważony czy wyśmiany.  

Jest to rola, która może przynosić satysfakcję. Należy natomiast pamiętać również o tym, że jest obarczona wysoką odpowiedzialnością. Dlatego powinna pozostać funkcją dobrowolną. Ważne jest aby na wstępie omówione zostały warunki na jakich ma się opierać ta funkcja i jej zakres. Pamiętać należy o ustaleniu w jaki sposób rola Ambasadora będzie komunikowana reszcie zespołu. Jeżeli Ambasador Zdrowia Psychicznego poczuje się przytłoczony czy przeciążony, powinien mieć możliwość zrezygnowania z pełnionej roli, w celu większego zatroszczenia się o własny dobrostan. W końcu trudniej jest efektywnie pomagać innym, kiedy kryzys dotyka również nas.  

Zanim zaproponujemy komuś objęcie tej funkcji (lub też zanim sami zdecydujemy się na jej podjęcie) powinniśmy zastanowić się, czy takie zadanie nie będzie kolidowało z dotychczasowymi obowiązkami. Ambasador bowiem powinien być dostępny dla osoby potrzebującej wsparcia. Naturalne jest, że nie zawsze jest to możliwe w każdym momencie pracy, ale jego dostępność powinna być wysoka.

Rola Ambasadora Zdrowia Psychicznego wymaga wcześniejszego przygotowania. Najlepszą formą są specjalistyczne kursy grupowe, dla osób chętnych podjąć się takiego zadania, ale może być także ścieżka indywidualna oparta o mentoring.

Warto podkreślić, iż osoba po kursie Ambasadora Zdrowia Psychicznego nie jest odpowiedzialna za diagnozowania pracowników czy przeprowadzenie terapii. Pełni ona funkcję przewodnika, zaufanej osoby, która jest gotowa wysłuchać zwierzeń dotyczących  różnych trudności drugiej osoby. Jej zadaniem jest udzielenie pierwszego wsparcia i zasugerowanie, osobie doświadczającej kryzysu, kolejnych kroków działania i profesjonalnego wsparcia (np. doradzając wybór odpowiedniego specjalisty). 

W pomocy osobie potrzebującej ważną rolę sprawują managerowie. Dobry przełożony musi mieć świadomość, że zdrowie psychiczne pracowników należy traktować priorytetowo. W związku z tym to właśnie manager powinien zadbać, aby rola Ambasadora Zdrowia Psychicznego mogła rozwijać się i prawidłowo działać, zapewniając swoim pracownikom przestrzeń, czas i wszelkie niezbędne środki potrzebne do pracy nad ich dobrostanem.  Sami managerowie mogą pełnić rolę Ambasadora Mental Health, ale jeśli takowej nie podejmują to powinni być zaznajomieni z procedurą pomagania w organizacji. Jeśli problem dotyczy ich pracownika to konieczna będzie współpraca z Ambasadorem i pracownikiem w celu opracowania ewentualnych rozwiązań na wsparcie funkcjonowania pracownika w organizacji. 

Mamy nadzieję, że nieco przybliżyliśmy na czym polega rola Ambasadora Zdrowia Psychicznego. W związku z tym odpowiedź na pytanie “Czy warto powierzyć taką rolę członkowi zespołu w firmie?” nasuwa się chyba sama – bez wątpienia TAK! 

Anna Leśnikowska-Jaros, Monika Kopcińska


  1. [1] Zdrowie psychiczne w środowisku pracy. Badanie realizowane w ramach kampanii “Zrozum. Poczuj. Działaj!” organizowanej przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej i Grupę ArteMis, 2021.

Źródła: