Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Postawa tolerancyjna w miejscu pracy

Międzynarodowy dzień tolerancji

Tolerancja dotyczy takiej postawy, w której akceptujemy czyjąś odmienność w aspektach dla nas istotnych. Na przeciwległym biegunie leży stygmatyzacja, czyli naznaczenie – przyklejenie negatywnej etykietki osobom, które zachowują się odmiennie niż reszta osób. Jest wiele obszarów tolerancji i stygmatyzacji. Dziś chcemy skupić się na zdrowiu psychicznym w pracy.

 Co świadczy o tym, że jesteśmy psychicznie odporni i zdrowi? 

Mamy dobre samopoczucie, jesteśmy w zdrowych relacjach z innymi i wnosimy swój wartościowy wkład we wspólne życie czy bycie. Większe i mniejsze wyzwania nie są dla nas przeszkodą, której nie bylibyśmy w stanie pokonać, a nasze zdolności i umiejętności wykorzystujemy do tego, by im jak najlepiej sprostać.

Jako współpracownicy mamy szansę dość szybko dostrzec symptomy, które mogą świadczyć o pogorszonej kondycji psychicznej osoby pracującej z nami. 

Z okazji Ogólnoświatowego Dnia Tolerancji zachęcamy do zapoznania się z naszymi spostrzeżeniami dotyczącymi tego, jak odpowiadać na te potrzeby pracowników, które wpływają na ich zdrową efektywność w pracy.

 Chęć przyjmowania postawy tolerancyjnej obliguje nas nie tylko do poszanowania wolności drugiego człowieka, ale i jego myśli, opinii i sposobu życia. Tolerancja jest także czymś w rodzaju uważności na drugą osobę, dzięki czemu mamy szansę dostrzec niepokojące reakcje i w razie potrzeby wesprzeć ją. 

 Stanu dobrego zdrowia psychicznego pracownika nie rozpoznamy jedynie po jego wydajnej i owocnej pracy, ale również po tym, czy radzi sobie z emocjami i stresem dotyczącym wypełnianych obowiązków. Obciążenie związane z pandemią, które dotyka każdego z nas, a także potencjalne problemy z innych sfer życia, mogą wpłynąć na to, jak funkcjonujemy zawodowo. Obserwowanie stanu samopoczucia współpracowników pozwala na szybką reakcję i zapewnienie im potrzebnego wsparcia. 

Osoby z problemami psychicznymi mogą zwracać uwagę innych swoim odmiennym zachowaniem. Pojawiające się nagle nadmierne roztargnienia, spóźnienia, szybka irytacja,, niechęć do utrzymywania relacji, spadek nastroju bądź zmęczenie pracownika powinny być sygnałem, że psychika może być przeciążona i coraz trudniej będzie pracownikowi zachować efektywność. 

Pamiętajmy, że w pracy spędzamy średnio pół swojego dnia a każdy potrzebuje by czuć komfort psychiczny. Wyrozumiałość na potrzeby innych i wyrażanie gotowości do podjęcia rozmowy, nawet pomimo trudniejszego zachowania pracownika, pozwala zbudować zaufaną relację i tym samym zapobiec większym problemom, bądź wręcz odejściu z pracy.

 Postawa tolerancyjna w pracy powinna mieć swoje podłoże w konkretnych działaniach – wyrozumiałego podejścia, szczerej rozmowy, zapewnienia pomocy psychologicznej. Szacunek dla uczuć zarówno swoich jak i naszych współpracowników pozwoli na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i zdrowej atmosfery w miejscu pracy.

 Zachęcamy, aby nie tylko podczas Ogólnoświatowego Dnia Tolerancji, ale zawsze, gdy działamy z innymi ludźmi, pamiętać o odmiennych potrzebach dotyczących zdrowia psychicznego współpracowników. Nawet te niewyrażone wprost, które można pominąć w natłoku spraw, warto zauważyć i zareagować na nie postawą pełną szacunku, akceptacji, wsparcia i otwartości.

Zuzanna Czachorek dla Mental Health at Work