skąd wynika brak zaangażowania pracowników?

Na zaangażowanie wśród pracowników wpływa bardzo dużo czynników. Możemy do nich zaliczyć m.in. wysokość wynagrodzenia, warunki pracy, dodatkowe benefity świadczące przez pracowdawce, renomę danej instytucji itp. Wszystkie wymienione motywacje oczywiście mają wpływ na poziom zaangażowania, jak się jendak okazuje nie aż tak znaczący. Najważniejszym elementem wpływającym na zaangażowanie pracowników jest bowiem… przełożony!

Każdego roku instytut Gallup Employee Engagement publikuje dane na temat zaangażowania, motywacji oraz priorytetów pracowników różnych branży. Interesujące wydają się  być wyniki badania z 2019 roku, które pokazują, że tylko 30% pracowników oraz 35% przełożonych wykazuje się zaangażowaniem w swojej pracy. Liczby te wydają się naprawdę zaskakujące, biorąc pod uwagę przede wszystkim poziom zaangażowania osób odpowiedzialnych za działanie firmy. Jeszcze ciekawsze wydają sie kolejne informacje, wynikacjące z raportu z wyżej wymienionego badania. Okazuje się bowiem, że managerowie odpowiadają co najmniej za 70% zaangażowania swoich podwładnych. Z powyższych informacji możemy zatem dostrzec jasną korelację pomiędzy poziomem zaangażowania pracowników i przełożonych. W związku z tym można wyciągnąć wniosek, iż manager, który oczekuje zaangażowania od swoich pracowników sam powinien wykazywać się podobną postawą. Przełożony powinien jawić się w oczach pracowników jako osoba, której mogą zaufać, do której mogą zwrócić się z problemem, poprosić o pomoc i przede wszystkim zostać wysłuchanym. Pracownik, który wie, że jego starania są dostrzegane, a za swoje osiągnięcia zostaje doceniony, za pewnością z większym zapałem będzie wykonywał swoje obowiązki. Manager jest zatem nie tylko osobą, która nadzoruje wyniki pracy całego team’u, ale powinien jawić się również jako osoba, do której pracownik zgłasza swoje obawy oraz pomysły, które mogą usprawnić pracę.

Poza odpowiednimi relacjami z przełożonym na zaangażowanie pracownika wpływa również atmosfera w pracy, a więc kontakt z innymi członkami zespołu. Wzajemne zaufanie i szacunek to zdecydowanie czynniki, które mogą znacząco podnieść poziom zaangażowania. Tezę tę potwierdzją badania przeprowadzone na holenderskich pracownikach call center. Wykazały one bowiem, iż świadomość posiadania w swoim miejscu pracy wspierających osób, które potrafią wykazać się zrozumieniem prowadzi do wzrostu poziomu optymizmu, poczucia własnej wartości oraz wysokiej samooceny. Te czynniki z kolei powodują zwiększenie stopnia wysiłku wkładanego w realizację powierzanych zadań. 

Nie ma wątpliwości, że ostatnie lata, w których cały świat dotknęła sytuacja pandemiczna, znacząco odcisnęły się na wielu sferach życia – w tym również na życiu zawodowym. Znaczna ilość firm, aby zapewnić ciągłość w funkcjonowniu biznesu, wprowadziła możliwość pracy zdalnej. W 2020 roku badacze z wspomnianego wcześniej instytutu Gallup Employee Engagement przedstawili w związku z tym bardzo intersujący raport, w którym wprowadzili pojęcie „paradoksu zaangażowania i dobrego samopoczucia” (Wellbeing‑Engagement Paradox). Wcześniejsze badania prowadzone latami przez przeróżne instytujcje  wykazywały ścisłą korelację między dobrym samopoczuciem, a zaangażowaniem pracowników. Sytuacja pandemii wprowadziła jednak wiele chaosu, lęku, smutku i przygnębienia w społeczeństwie (szczególnie w pierwszych miesiącach szerzenia się wirusa). Nastroje panujące na codzień w wielu rodzinach znacząco się obniżyły. Zgodnie z tym co pokazywały wcześniejsze badania (zależność między dobrym samopoczuciem a zaangażowaniem) można byłoby spodziewać się, iż wraz z obniżeniem nastroju pogorszy się także stopień zaangażowania pracowników. Okzało się jednak, że oddanie z jakim osoby pracujące zdalnie wykonywały swoje obowiązki, było jeszcze większe, niż w czasach przed pandemią. Ich produktywność okazywała się pobijać rekordy w najtrudniejszych miesiącach, co pozwoliło wielu firmom pozostać na rynku i utrzymywać się na wysokiej pozycji. Pracownicy wykazywali się tak dużym zaangażowaniem i oddaniem, chcąc okazać wdzięczność za stabilną sytuację zatrudnienia. Odczuwali również zadowolenie w związku z większą swobodą jaką przynosi praca zdalna. Niemniej jednak należy w tym miejscu wspomnieć również o roli managera. To jego postawa, oddanie i ogromny wysiłek stanowiły inspirację dla pracowników i pozwoliły na zjednoczenie się zespołu oraz wspólne osiąganie kolejnych celów, pomimo znaleźnienia się w całkowicie nowej i trudnej rzeczywistości.

Wydaje się, że aktualne czasy już coraz bardziej przypominają tę rzeczywistość sprzed pandemii. Społeczeństwo nie jest już pogrążone w tak wielu obawach i stresie jak rok temu. Niemniej jednak ekserci z instytutu Gallupa zwracają uwagę na to, iż nerwowe nastroje, które utrzymywały się przez tak długi czas, mogą mieć fatalne skutki. Mimo że w przypadku wielu firm sytuacja została już ustabilizowana, dobry manager, chcąc uniknąć powikłań po utrzymującym się w czasach pandemii wysokim napięciu emocjonalnym, powinien zatroszczyć się nie tylko o poziom zaangażowania, ale przede wszystkim o samopoczucie swoich podwładnych. Może właśnie to jest dobry moment, aby bardziej otworzyć się w stosunku do pracowników i zbudować w ich oczach obraz leadara nie tylko jako szefa, ale również jako osobę, u której mogą znaleźć wsparcie i pomoc. Pamiętaj – zaangażowanie pracowników zaczyna się od dobrego przywódcy.

Bibliografia

https://www.gallup.com/workplace/336941/wellbeing-engagement-paradox-2020.aspx
https://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/2015-4-10Kulikowski.pdf