Życie w kraju szkodliwym dla zdrowia psychicznego?

“71% badanych Polaków ocenia warunki życia w Polsce jako szkodliwe dla zdrowia psychicznego. Odmienną opinię ma tylko 17% Polaków”.

 –tak wynika z badania przeprowadzonego przez CBOS “Zdrowie psychiczne Polaków”.

W listopadzie 2021 ukazały się wyniki badania, które jasno przedstawiają sytuację stanu zdrowia mentalnego Polek i Polaków. Duża większość obywateli ocenia warunki, w jakich idzie im żyć bardzo negatywnie – zaznaczają szkodliwy wpływ tychże warunków na ich zdrowie psychiczne, a co za tym idzie, obawiają się zwiększonego ryzyka zachorowania na wiele istniejących chorób natury psychicznej takich jak np. depresja czy wypalenie zawodowe. Swoje zaniepokojenie takimi skutkami obecnej sytuacji w Polsce zaalarmowało aż 71% ankietowanych z czego aż 29% z nich uważa skutki te za nieuchronne, są oni w pełni przekonani, że one pojawią się – prędzej czy później.

Obecny stan warunków, w jakich idzie obywatelom żyć, za nieszkodliwe, jeżeli chodzi o sferę mentalną, uważa wyłącznie 17% spośród ankietowanych Polaków. 

Przeprowadzone badania donoszą, że to osoby młode mają najgorszą opinię na temat warunków życia w kraju. Przeważająca opinia, która powtarza się prawie we wszystkich grupach społeczno-demograficznych jest opinią negatywną – są oni świadomi i pewni swoich przekonań, że to słabe warunki życia w Polsce wyrządzają ogromne szkody na zdrowiu psychicznym rodaków. Grupa wiekowa 18-24, czyli najmłodsza spośród wszystkich poddanych badaniu, najczęściej wyrażała takie opinie – oprócz nich podobne zdanie deklarowały osoby zamieszkujące w dużych miastach oraz z wykształceniem wyższym.

Najczęściej negatywny wpływ warunków życia w kraju na zdrowie mentalne zauważają uczniowie oraz studenci, oprócz nich osoby pracujące na własny rachunek, pojawiają się gęsto również głosy pracowników usług, niewykwalifikowani robotnicy, ale także osoby pracujące w administracji czy biurach. 

A więc kim są osoby, które mają przeciwne zdanie w porównaniu do większości? Najczęściej były to opinie wygłaszane przez gospodynie domowe, osoby starsze, mieszkańcy wsi oraz małych miasteczek, posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe.

Badania wykazują, że mimo negatywnego spojrzenia na przyszłość, większość Polek i Polaków na ten moment uważa stan swojego zdrowia mentalnego pozytywnie, bo aż 74% spośród badanych. Procent osób ankietowanych, które nie były zadowolone ze swojego stanu psychicznego, opisując jej jako złe a nawet bardzo złe było łącznie 4%.

Porównując wyniki badań z poprzednich lat do wyników uzyskanych tego roku szybko idzie zauważyć, że odsetek Polaków, którzy martwią się o swoje zdrowie mentalne jest trochę wyższy. Strach związany z możliwością pogorszenia się stanu psychicznego odczuwa 39% respondentów. 

Jaka płeć wśród naszych rodaków niepokoi się częściej? Według statystyk to kobiety (45% wobec 32%) częściej odczuwają negatywne emocje, a nie mężczyźni. O podobnej skali lęku zaobserwować możemy również wśród osób w podeszłym wieku, bezrobotnych, uczniów oraz studentów jak i “młodych dorosłych” mieszczących się w przedziale wiekowym 18-24 lata.

opinia polaków na temat dostępu do specjalistów psychiatrii

Polacy zostali poproszeni, aby ocenili oni dostępność lekarzy psychiatrów i psychoterapeutów do jakich mają oni bezpłatny dostęp w ramach Narodowego Funduszu zdrowia jak i również poza nim objętymi specjalistami. Zadziwiającym wynikiem okazało się prawie 49% respondentów, którzy nie chcieli bądź nie byli w stanie udzielić konkretnej odpowiedzi na zadane im pytanie związane z dostępnością lekarzy specjalistów od zdrowia psychicznego w ramach NFZ. Pozostałe  odpowiedzi nie były pozytywne – przeważało zdanie o bardzo niskim poziomie dostępności. Publiczną opiekę psychiatryczną jak i dostęp do niej dobrze ocenił tylko co 6 badany.

Inaczej ma się sprawa jeżeli chodzi o dostępność terminów u lekarzy przyjmujących odpłatnie, poza Funduszem Zdrowia – tutaj wszakże również największy procent odpowiedzi stanowił brak konkretnej opinii, bo aż 53% Polaków, 15% respondentów ma zdanie, że bardzo ciężko dostać się do psychiatry odpłatnie, gdzie co trzeci Polak uważa dostęp do specjalistów nierefundowanych za dobry.

Na rynku oprócz konsultacji u psychiatry dostępne są również takie opcje jak konsultacja  psychologiczna oraz usługi psychoterapeutyczne organizowane w ramach publicznej opieki zdrowotnej. Jednak tutaj sytuacja nie wygląda lepiej – oceny respondentów są bardzo zbliżone do tych danych w przypadku psychiatrów.

Odpowiedzi badanych obywateli na temat dostępności psychoterapeuty i psychologa przyjmujących prywatnie były nieco lepsze. Dużo większy procent Polaków, w porównaniu do wcześniejszych pytań, odpowiedziało, że dostęp do pomocy jest stosunkowo łatwy – 29%. Tylko 14% odpowiedzi było zdania, że ciężko jest się dostać do prywatnego psychologa w okolicy jego miejsca zamieszkania.

Nasza firma zajmuje się wsparciem psychologicznym. Dbamy o to, aby każdy z naszych klientów  czuł, że ma się do kogo zwrócić o wsparcie a czas oczekiwania był krótki. Prawda, może nie zdołamy zmienić całego naszego kraju, jednak mamy szansę odmienić Wasze miejsce pracy.

Aby uzyskać profesjonalną pomoc oraz wsparcie psychologiczne odwiedź naszą stronę i napisz do nas czego potrzebujesz dla swojej firmy. Razem znajdziemy elastyczne rozwiązanie, najlepsze dla Ciebie.

www.mentalhealthatwork.com.pl